1. Usystematyzowany i jednolity model szkolenia

2. Szkolimy zarówno chłopców jak i dziewczynki

3. Podział grup na stopień zaawansowania

4. Współpraca z klubami partnerskimi

5. Wewnętrzny system rozgrywek ligowych

6. Możliwość udziału w treningach indywidualnych