Powyższy harmonogram stanowi ogólny zarys / szkic, na podstawie którego odbywają się zajęcia.

Wszystkie bieżące zmiany / korekty oraz terminy meczów i wydarzeń klubowych, dostępne w systemie Protrainup.