Wpłaty składek członkowskich prosimy dokonywać do 15-ego dnia każdego miesiąca na numer konta:

17 1050 1142 1000 0090 3155 5635

Dane do wpłaty:

Sporting Football Academy

42-700 Lubliniec, ul. Plac Sienkiewicza 6

Tytułem:

Imię nazwisko dziecka, składka członkowska za miesiąc (np. lipiec), grupa w której trenuje dziecko (np. Orlik gr. granatowa).