Składka członkowska w Sporting Football Academy wynosi 99 zł miesięcznie. Zniżka dla rodziców, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza na zajęcia to 50 zł za drugie, za trzecie składka nie jest naliczana.