Przedstawiamy Państwu propozycję ubezpieczenia NNW naszych podopiecznych.

Przy współpracy ze spółką kapitałową Bezpieczny.pl Sp. z o.o. przygotowano dla Państwa dzieci, aż sześć wariantów ubezpieczenia. Im wyższa składka roczna, tym większy zakres i suma ubezpieczenia.

Ubezpieczenie to obowiązuje w każdej sytuacji życiowej, 24 h/7. Obejmuje przede wszystkim wyczynowe uprawianie sportu, czyli chroni zawodnika w klubie, w szkole jak i poza nią.

Prosimy o dokładne zapoznanie z proponowanymi warunkami, które znajdują się w poniższym linku:

Dzieci szkolne: https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne

Dzieci przedszkolne: https://bezpieczny.pl/przedszkole

Po wybraniu wariantu należy kliknąć -> kup online, wypełnić wszystkie niezbędne dane do zawarcia ubezpieczenia oraz wpisać kod pośrednika: 25902, który uprawnia do zniżki 10%, a następnie opłacić.

Pomoc video, instrukcja zakupu -> https://bezpieczny.pl/pomoc-video

Polisa zostanie przygotowana w formie mobilnej oraz wysłana na Państwa e-mai, który został podany przy zawieraniu ubezpieczenia.

Wszystkie informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w poniższych załącznikach.

Karta produktu

Tabela urazów

OWU