zarzadn

Zarząd Sporting Football Academy

Sebastian Radek Prezes Zarządu
Kacper Polak Wiceprezes Zarządu
Mariusz Radek Sekretarz
Adrian Kucharski Członek Zarządu