Aktualizacja Klubowego Regulaminu

Decyzją Zarządu Sporting Football Academy, z dniem 1 czerwca 2021 następuje aktualizacja klubowego regulaminu.

Kierowani chęcią rozwoju i co najmniej utrzymania dotychczasowego standardu pracy, zmuszeni jesteśmy dokonać pewnych korekt w sposobie funkcjonowania Klubu.
Najważniejsze zmiany wynikają ze wzrostu kosztów utrzymania, jakie nastąpiły w ciągu prawie 3 lat działalności SFA i dotyczą składki członkowskiej oraz tego co należy się członkom Klubu w związku z jej opłacaniem.

Nowy regulamin mówi m. in. że:

  • składka członkowska płatna jest przez 12 miesięcy w roku, niezależnie od obecności na zajęciach.
  • od 1 czerwca 2021 obowiązuje nowa składka członkowska; 99zł za pierwsze dziecko, 50zł za drugie dziecko, trzecie i więcej gratis.
  • członkowie, którzy przystąpili do Klubu przed 1 czerwca 2021, pozostają przy dotychczasowej składce (80zł – pierwsze dziecko, 40zł – drugie dziecko, trzecie i więcej gratis) do końca sierpnia 2021. Od 1 września 2021 wszystkich obowiązuje nowa składka członkowska.
  • Sporting Football Academy przejmuje koszt dostępu do systemu zarządzania klubem – Protrainup i zobowiązuje rodziców do korzystania z niego, jako głównego kanału komunikacji.
  • Sporting Football Academy przejmuje koszt cyklicznych, obowiązkowych badań lekarskich, które odbywać się będą w wyznaczonym przez Klub terminie.

 

Pozostałe zmiany znajdują się w nowych dokumentach zapisowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi i dostarczenie wypełnionych na najbliższe zajęcia.

Pozdrawiamy,
Zarząd Sporting Football Academy.