Program “KLUB” 2023

W 2023 roku Sporting uczestniczył w rządowym programem “KLUB”, którym został objęty przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10 000zł.
Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie trenerów oraz sprzęt sportowy dla zawodników, co umożliwiło realizację celów statutowych Klubu.
Dziękujemy za wsparcie!